PRAVILNIK

TEKMOVALCI

Tekmovanja Downhilka 12h challenge 2024 se lahko udeležijo ženske in moški, tako rekreativni kot kategorizirani polnoletni (18+) smučarji ali deskarji. Kategorizirani tekmovalci morajo ob prijavi predložiti FIS-kodo.

Tekmovalci morajo imeti urejeno zavarovanje za primer nezgode!

TEKMOVALNE KATEGORIJE

  1. Ženske nad 18 let (Ladies)
  2. Moški nad 18 let (Men)
  3. Pari nad 18 let (ženski, moški ali mešani)

 

PRIJAVA in STARTNINA

Prijava na DH 12h challenge 2024 se opravi predhodno na spletni strani www.downhilka.si/tekma/prijave
Prijave bodo možne od 1. februarja 2024 do 3. marca 2024. Število mest v tekmovanju je omejeno!

CENE

Vsak udeleženec tekmovanja mora poravnati startnino, ne glede na to, ali tekmuje posamezno ali v paru.

  • 80 EUR (1.2. do 10.2.2024),
  • 90 EUR (od 11.2.2024),

Startnina zajema: startno številko, smučarsko vozovnico, energijske pijače in prigrizke, majico DH 12h challenge 2024, udeležbo na tekmovanju.

Tekmovalec je ob plačilu startnine upravičen do pogostitev (večerja, nočna jed, zajtrk) v za ta namen pripravljenem šotoru, kamor bo vstop možen le z akreditacijo.

Startnina se poravna ob prijavi! Le poravnan znesek startnine pomeni rezervacijo mesta na tekmovanju!

Plačilo startnine je možno s kreditno kartico (Visa, Mastercard) ali preko bančnega transferja na transakcijski račun, odprt pri NLB banki:

Športno društvo i-ski
Mladinska ulica 41
2000 Maribor
Namen: Ime priimek, startnina DH2024
Sklic: SI99
TRR: SI56 0284 3026 3222 678

V primeru odpovedi tekmovanja so prijavljeni tekmovalci upravičeni do vračila celotnega zneska poravnane startnine.

S prijavo na tekmovanje tekmovalec organizatorju dovoljuje javno objavo posredovanih osebnih podatkov   in njegovih rezultatov tekmovanja, fotografiranje in slikovno snemanje tekmovalca v zvezi z njegovo udeležbo na tekmovanju ter javno objavo fotografij, video posnetkov ipd. na spletnih straneh tekmovanja, v sredstvih javnega obveščanja ipd. z namenom obveščanja javnosti o dogodku in trženja dogodka organizatorja.

Organizator ima pravico do zbiranja, obdelovanja in hranjenja posredovanih osebnih podatkov tekmovalca in tistih, ki jih bo sam pridobil (slikovni material) za namene izvedbe tekmovanja in neposrednega trženja tekmovanja in drugih istovrstnih dogodkov organizatorja, za kar ne potrebuje posebnega dovoljenja tekmovalca, prav tako od njega na tej podlagi ni mogoče zahtevati kakršnega koli povračila/nadomestila.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke tekmovalca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter bo tekmovalcu zagotovil vse pravice, ki jih ima po tem zakonu (pravica do vpogleda v zbrane podatke; osebnih podatkov brez njegove privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene; na zahtevo tekmovalca bo prenehal uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja).

 

REGISTRACIJA

Udeleženci zaključijo registracijo na dan dogodka ter prevzamejo tekmovalne čipe v akreditacijski pisarni, ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta. Ob registraciji udeleženci izpolnijo izjavo in oddajo veljavni osebni dokument. Osebni dokument se udeležencem vrne ob vrnitvi tekmovalnega čipa po koncu tekmovanja. Registracijska pisarna bo odprta na dan dogodka.

 

ŠTEVILKE

Vsak tekmovalec prejme startno številko in čip, ki ju uporablja za tekmovanje. V primeru izgube številke ali čipa krije strošek izdelave nove številke oz. čipa tekmovalec sam. Tekmovalke bodo naključno porazdeljene med tekmovalce.

Startna številka ne določa startnega vrstnega reda.

Startno številko mora tekmovalec nositi ves čas tekmovanja na jasno vidnem mestu nad smučarskimi oblačili. Startna številka se ne sme spreminjati ali prilagajati. Številka mora biti ves čas tekmovanja vidna na prsnem in hrbtnem delu.

Dvig startnih številk bo v prostorih spodnje postaje gondole. Točna lokacija in čas bosta sporočena naknadno, najkasneje do 10. marca 2024.

 

OPREMA TEKMOVALCEV

Vsi tekmovalci morajo v času tekmovanja in ogleda proge nositi smučarsko ČELADO! Če tekmovalec čelade ne bo imel, bo izključen s tekmovanja brez možnosti vračila startnine!

Dovoljena oblačila tekmovalcev sta smučarski tekmovalni dres ali smučarski kombinezon (hlače, bunda).

Dolžina in vrsta alpskih smuči, smučarske deske in smučarskih palic ni omejena. Za zagotovitev ustrezne smučarske opreme je odgovoren tekmovalec sam (rezervni pari smuči, maže za smuči, rezervne palice …).

Dovoljena je uporaba radijskih zvez in mobilnih telefonov za komunikacijo tekmovalca s svojo ekipo. Radijska zveza tekmovalca ne sme biti na isti frekvenci kot zveza organizatorja in tudi ne sme motiti radijske zveze organizatorja.

Organizator priporoča uporaba zaščite za hrbet.

Organizator tekmovanja ne odgovarja za morebitne poškodbe opreme med tekmovanjem!

 

OGLED SMUČIŠČA

Ogled smučišča, po katerem bo potekalo tekmovanje, bo možen v petek in soboto, 15. in 16. marca 2024, od 8:00 do 15:00, v skladu s pravili varnega ravnanja in obnašanja na smučišču.

Ogled proge bo potekal med rednim delovnim časom smučišča, zato morajo tekmovalci ogled opraviti tako, da v nevarnost ne spravljajo sebe in drugih udeležencev na smučišču.

Med ogledom proge morajo tekmovalci in njihovi spremljevalci za uporabo dvižnih naprav (sedežnica, gondola) uporabljati smučarsko vozovnico!

 

MERJENJE ČASA in POTEK TEKMOVANJA

Merjenje časa na tekmi izvaja strokovna organizacija časomerilcev – PROTIME .

Vsak tekmovalec prejme »čip«, s katerim se meri čas smučanja. »Čip« mora na dogovorjenem mestu ostati ves čas tekmovanja, sname se lahko le z dovoljenjem žirije.

 

TEKMOVANJE

Začne se v soboto, 16. 3.2024, ob 20:00. Tekmovanje traja 12 ur za vsakega tekmovalca. Zaključilo se bo 12 ur po startu zadnjega tekmovalca (odvisno od startnega intervala).

Startni interval med tekmovalci bo znašal od 15 do 30 sekund (odvisno od števila tekmovalcev), določi ga tekmovalna žirija.

Na primer: tekmovalec A starta ob 20:00, zadnjič se lahko po progi spusti ob 08:00. Tekmovalec B starta ob 20:03, zadnjič se lahko po progi spusti ob 8:03.

Tekmovalec lahko v času finala počiva v za to predvidenem prostoru – (»Rest area«), kar pomeni, da ni nujno neprestano 12-urno smučanje. Če tekmovalec zapusti prireditveni prostor, bo izključen s tekmovanja.

 

FINALNI (ZADNJI KROG) POSAMEZNEGA TEKMOVALCA

Uro pred koncem tekmovanja bo določen zadnji možni čas, ko lahko tekmovalec prispe v cilj svojega zadnjega kroga in zadnji čas vstopa v gondolo.  Primer:

A: Najprej določimo zadnji možni čas prihoda tekmovalca v cilj svojega zadnjega kroga:

18.00.00 – dnevni čas, ko je tekmovalec startal

+

00.03.30 – bonus čas (ko je bil tekmovalec ustavljen – glej primere)

=

18.03.30 – čas, ko mora tekmovalec prečkati ciljno črtno svojega zadnjega kroga.

 

B: Nato določimo zadnji možni čas vstopa v gondolo za navedenega tekmovalca:

18.03.30 – čas, ko mora tekmovalec prečkati ciljno črtno svojega zadnjega kroga

00.14.00 – predviden čas kroga tekmovalca (4 min) skupaj s časom prevoza z gondolo (10 min) od cilja do cilja

00.01.00 – rezervni čas – nepredvidene situacije

=

17.48.30 – zadnji možen čas vstopa v gondolo za navedenega tekmovalca

 

Tekmovalci morajo startati in zaključiti svoj zadnji krog v predpisanem času. V nasprotnem primeru se zadnji krog za tekmovalca ne bo upošteval.

Tekmovalci bodo med tekmovanjem obveščeni o svojih doseženih časih smučanja in bonus časih takoj, ko bodo časi na voljo za objavo. Vsi objavljeni časi so NEURADNI. Uradni časi bodo na voljo največ 30 min po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj.

 

DOLOČITEV ZMAGOVALCA je odvisna od naslednjih kriterijev:

največjega števila opravljenih krogov v določenem času (12 ur ali 2 uri);

najnižjega skupnega časa smučanja glede na opravljeno število krogov z dodanimi kazenskimi časi;

najhitrejšega časa smučanja v enem krogu.

V primeru enakega števila krogov je zmagovalec tisti tekmovalec, ki ima najnižji skupni čas smučanja (z dodanimi kazenskimi časi). V primeru enakega števila krogov in enakega skupnega časa smučanja (z dodanimi kazenskimi časi) je zmagovalec tekmovalec, ki ima hitrejši čas smučanja v enem krogu.

Tekmovanje je torej definirano z merjenjem časa in številom prevoženih krogov. Start tekmovanja je lociran na zgornji postaji pohorske vzpenjače. Cilj tekmovanja je lociran pri spodnji postaji pohorske vzpenjače.

Rezultat posameznika je odvisen od števila prevoženih krogov v 12 urah (finale) in kumulativnega časa smučanja ter njihovega najhitrejšega smučanja v posameznem krogu. Ko tekmovalec prečka startno časovno zanko, se zanj sproži merjenje časa za vsak posamezni krog. Ob prehodu ciljne časovne zanke se zaključi merjenje časa za posamezni presmučani krog. Predviden čas smučanja enega kroga je med 3,5 do 4,5 minute.

Čeprav je čas smučanja tekmovalca določen z dejanskim časom smučanja od starta do cilja, lahko na končno število opravljenih krogov in tekmovalni čas vplivajo tudi prehodi v kabino gondole in iz nje. Zato ne podcenjujte hitrih prehodov v gondolo in iz nje! Čas vožnje vzpenjače je 10 ali 12 minut (določi tekmovalna žirija).

Če bo tekmovalec zaradi prekrškov kaznovan s časovnimi pribitki, bodo ti dodani njegovemu končnemu času smučanja, kar lahko odločilno vpliva na končni rezultat.

 

ČASOVNI PRIBITKI

Časovni pribitki v primeru ustavitve gondole

V primeru ustavitve gondole za dlje časa bi se lahko tudi tekmovanje podaljšalo za dalj časa. Zato bo uporabljena formula, ki pošteno upošteva čas ustavitev gondole za vse tekmovalce.  Časovni pribitki so definirani z razliko časa, ki ga tekmovalci prebijejo v gondoli, ko ta ne obratuje, in čakalnim časom tekmovalcev, ki čakajo na vstop v gondolo.

Primer:

Tekmovalec A je na polovici proge, ko se gondola ustavi. Ko prečka ciljno črto, mora na ponovno obratovanje gondole čakati 10 minut.

Tekmovalec B je v gondoli, ko se ta ustavi. Gondola začne obratovati po 12 minutah.

V tem primeru bo tekmovalec B dobil 2 minuti bonus časa, tekmovalec A ne dobi bonus časa.

V primeru večkratnih ustavitev gondole se bonus časi seštejejo. Nato se tekmovalcu z najmanjšim bonus časom ta briše, vsem ostalim pa se ta najmanjši bonus čas odšteje od njihovega bonus časa.

Primer za trikratno ustavitev gondole:

Tekmovalec       1. bonus čas       2. bonus čas       3. bonus čas       Skupni bonus čas

A                             1 min                   3 min                    2 min                    6 min

B                             1 min 30 sek      2 min                    2 min                    5 min 30 sek

C                             2 min  20 sek     2 min                    1 min                    5 min 20 sek

 

V tem primeru se bonus čas tekmovalca A briše, bonus čas tekmovalca B znaša 40 sek, tekmovalca C pa 10 sek.

Časovni pribitki v primeru ustavitve tekmovalca z rumeno zastavo zaradi vremenskih razmer, urejanja proge

Predvidenih je do 6 rumenih zastav, odvisno od vremena in razmer na progi. Označene bodo z lučjo in rumeno zastavo. V primeru nevarnosti v delu proge pod pozicijo posamezne rumene zastave bo zadolžena oseba z rumeno zastavo tekmovalcu signalizirala, da se mora ustaviti. Tekmovalec se MORA ustaviti. Namesto časa smučanja prekinjenega kroga se upošteva čas smučanja predhodnega kroga. Za vse daljše postanke so bodo izračunavali bonus časi tako, kot je navedeno v zgornjem primeru (ustavitev gondole). Enako velja za vse ostale prekinitve, npr. urejanje proge, neugodne vremenske razmere …

V primeru izrednih razmer in prekinitve tekmovanja velja, da mora tekmovanje trajati vsaj 6 ur od starta zadnjega tekmovalca – čas prekinitev tekmovanja (gondola, rumena zastava …) ni vštet.

Rumena zastava pomeni varnostno prekinitev tekme. Če tekmovalec ne upošteva signalizacije, bo diskvalificiran s tekmovanja.

 

GONDOLA

Tekmovalci v stavbo gondole vstopajo po za to posebej označenem koridorju.

V njem se je prepovedano zadrževati dlje časa, se prerivati, ovirati druge tekmovalce.

Gondola ima 8 sedežev. Hkrati so lahko v gondoli največ štirje tekmovalci. Vstop in izstop iz gondole morata biti v enakem vrstnem redu tekmovalcev. Vsakega tekmovalca lahko spremlja največ 1 član spremljevalne ekipe (torej max. 4 osebe). V primeru prostih mest v gondoli jo lahko istočasno s tekmovalci uporabi tudi organizacijska, snemalna, medijska in delovna ekipa tekmovanja.

Vstop v gondolo

Tekmovalec lahko v gondolo vstopa samo v označenem območju. Če bo v gondolo vstopal izven označenega območja, bo ob prvi kršitvi opozorjen in kaznovan s časovnim pribitkom 10 s. Ob drugi kršitvi bo kaznovan s pribitkom 30 s. Ob tretji kršitvi bo izključen s tekmovanja.

Tekmovalec v primeru prostih sedežev v gondoli ne sme preprečiti vstopa drugemu tekmovalcu.

Izstop iz gondole

Tekmovalec lahko iz gondole izstopi šele, ko bodo vrata popolnoma odprta in v za to točno označenem območju. Vrat na silo ne sme odpirati. Če bo iz gondole izstopal izven označenega območja, bo ob prvi kršitvi opozorjen in kaznovan s časovnim pribitkom 10 s. Ob drugi kršitvi bo kaznovan s pribitkom  30 s. Ob tretji kršitvi bo izključen s tekmovanja.

Prostor za menjavo opreme

Na posebej označenem območju bodo imeli tekmovalci ves čas tekmovanja možnost menjave opreme. Na dogovorjeno območje opremo za menjavo tekmovalcu prinese član njegove spremljevalne ekipe. Območje bo na poti do vstopa v gondolo.

»Grab & Go« območje

Na posebej označenem območju bodo imeli tekmovalci ves čas tekmovanja na voljo energijsko pijačo, vodo, hitre prigrizke. Območje bo na poti do vstopa v gondolo, da lahko nesejo izdelke s seboj. Ostanke in smeti je tekmovalec dolžan odvreči v koš za smeti pri vstopu v gondolo ali izstopu iz nje.

 

SPREMLJEVALNA EKIPA TEKMOVALCA

Tekmovalca lahko na tekmovanju spremlja podporna ekipa, sestavljena iz največ treh članov, npr. serviser, fizioterapevt in menedžer. Spremljevalcem vstop v času tekmovanja na tekmovalno progo ni dovoljen. Za serviserje bo zagotovljen pokrit prostor za pripravo smuči v bližini vstopa na gondolo. Spremljevalno ekipo lahko tekmovalec prijavi najkasneje do 10. marca 2024 na elektronski naslov dora@downhilka.si. V zadevo elektronskega sporočila navedite “Spremljevalna ekipa: Priimek in Ime tekmovalca”.

 

TEKMOVALNA ŽIRIJA

Tekmovalno žirijo sestavljajo trije člani, vsak ima 1 glas. Člani so tehnični delegat, vodja tekmovanja in vodja proge. Vsaka izmed članov tekmovalne žirije ima svojega namestnika, ki prevzame vlogo člana v primeru njegove odsotnosti.

1 član organizatorja

Vodja tekmovanja: Darja Črnko

Vodja proge: Luka Skorobrijin

Tekmovalna žirija lahko tekmovanje zaradi vremenskih razmer ali slabih pogojev na progi prekine, v skrajnem primeru tudi predčasno zaključi.

Tekmovalna žirija lahko diskvalificira tekmovalca, če:

  • je njegovo vedenje ocenjeno kot nevarno zanj ali za sotekmovalce;
  • ne tekmuje v skladu s pravili tekmovanja ali jih krši;
  • se vede nešportno, vključno z verbalnimi in fizičnimi zlorabami/nasiljem.

Odločitev tekmovalne žirije je končna.

 

PRITOŽBE, VRAŠANJA, TEŽAVE TEKMOVALCA med tekmovanjem

Če ima tekmovalec težave, vprašanja za tekmovalno žirijo, ali želi podati pritožbo, mora zahtevati prisotnost člana žirije v gondoli, kjer poda izjavo, kakor hitro je eden izmed članov na voljo. TEKMOVALEC NAJ NE NEHA TEKMOVATI! V primeru, da tekmovalec opazi kršitev pravil s strani sotekmovalca, mora podati pisno pritožbo na pripravljen formular. Nanj se zabeleži čas, tema/razlog, ime tekmovalca in člana žirije ter se s podpisom obeh formular overi. Žirija bo sprejela odločitev in tekmovalcu svetoval/odgovorila v najkrajšem možnem času. Formularji za pritožbe/vprašanja/težave so dosegljivi na spodnji postaji vzpenjače, pri sodniku za vstope v gondolo.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo udeleženci pred tekmovanjem, med njim ali po njem. Tekmovalci nastopajo izključno na lastno odgovornost.

Za vse tekmovalce je med tekmovanjem obvezna uporaba čelade!

 

SPREMEMBE V PROGRAMU

Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa in pravil tekmovanja. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni preko elektronske pošte ali na v prijavi navedeno telefonsko številko.

V NAVEDENIH PRAVILIH SMO POSKUSILI ZAJETI ČIM VEČ MOŽNIH DOGODKOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA POTEK IN REZULTAT TEKMOVANJA. OB NEPREDVIDENIH DOGODKIH IN OKOLIŠČINAH, KI NISO ZAJETE V NAVEDENIH PRAVILIH, JE NALOGA ŽIRIJE IZPELJATI TEKMO POŠTENO IN TAKO, DA BODO POGOJI ZA TEKMOVANJE ZA VSE TEKMOVALCE ČIM BOLJ ENAKI IN PREDVSEM VARNI.

VSE ODLOČITVE ŽIRIJE SO DOKONČNE IN NANJE NI MOŽNO VLAGATI PRITOŽB ALI PROTESTOV!

zlati sponzor

sponzorji

DOWNHILKA.SI - ALL RIGHTS RESERVED

foto: Uroš Leva, visitmaribor.si