SPLOŠNI POGOJI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV STRANK IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke ponudnik spletne strani (v nadaljevanju ŠPORTNO DRUŠTVO I – SKI) o uporabnikih spletne strani in trgovine pridobiva in obdeluje, na kateri pravni podlagi jih pridobiva in obdeluje, s kakšnim namenom jih uporablja in komu jih lahko posreduje. Poleg tega so v okviru dokumenta navedene  tudi  pravice uporabnika spletne strani, v povezavi z uporabo in obdelavo osebnih podatkov uporabnika spletne strani ter splošni pogoji uporabe spletne strani.

Ponudnik spletne strani: ŠPORTNO DRUŠTVO I – SKI
Davčna številka: SI59724404
Matična številka: 2308398000
Naslov: Mladinska ulica 41, Maribor, 2000 Maribor


1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Spodaj navedeni splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in za vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.


2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine, objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine), so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.
Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem vsebine, povezane z organizacijo športnih dogodkov in aktivnosti. Ponudnik na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z uporabniki.
V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.
Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.
Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.


3. PRIJAVA NA E-NOVICE

Ponudnik obiskovalcem spletne strani ponuja naročilo na elektronske novice (e-novice).  Pri naročilu na e-novice ponudnik zbira vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah in dogodkih in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite, kar lahko storite kadarkoli. Obveščanje po elektronski pošti se izvaja preko spletne strani. Z vpisom elektronske pošte v rubriko “prijava na e-novice”, se šteje, da soglašate, da ponudnik vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete.

Osebnih podatkov ponudnik ne jemlje za samoumevne in z njimi ravna v skladu s Pravilnikom o zasebnosti. Ponudnik spletne strani uporablja MailChimp kot marketinško avtomatsko platformo. S klikom na spodnji gumb uporabnik potrdi, da se posredovani podatki prenesejo na MailChimp, z namenom procesiranja, v skladu s pravilnikom in pogoji o zasebnosti.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (npr. datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistično obdelavo podatkov.

ŠPORTNO DRUŠTVO I – SKI osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, ne bo uporabljalo za druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bila k temu zavezana na podlagi takrat veljavne zakonodaje.


4. SPLETNI NAKUP

ŠPORTNO DRUŠTVO I – SKI obiskovalcem spletne strani ponuja možnost spletnega nakupa. Pri tem ponudnik zbira različne vrste podatkov, kot so vaše ime in priimek, uporabniško ime in geslo, naslov elektronske pošte (e-naslov), kontaktne podatke uporabnika spletne strani in druge nastavitve. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen organizacije, trženja lastnih produktov  in obveščanja ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

ŠPORTNO DRUŠTVO I – SKI obdeluje naslednje osebne podatke:

  1. identifikacijske podatke, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če ste pravna oseba;
  2. kontaktne podatke, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopi v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih;
  3. vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, naročila na novice, vaše ocene in komentarje o artiklih in storitvah;
  4. podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;
  5. podatke o vaših spletnih navadah, predvsem podatke o artiklih in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja po spletni strani in podatke o napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;
  6. podatke o vašem vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo, predvsem čas, potreben za odprtje sporočila in podatke o napravah s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega;
  7. izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz vaših nastavitev, podatki o artiklih, ki jih pri nas kupite, podatki o vaših spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih ŠPORTNO DRUŠTVO I – SKI pošilja; gre predvsem za podatke o spolu, starosti, potrošniških navadah in odnosu do različnih artiklov in storitev;

 

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI

Ponudnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, če uporabnik spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, ki je bila objavljena na spletni strani ali na drugačen način posredovana ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in pravilnost informacij/vsebin, objavljenih na spletni strani.  Ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi napačne uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.


6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Ponudnik varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki so mu posredovani z njeno uporabo. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere se lahko zbirajo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 (UL RS, st. 94/07) in s Splošno uredbo o varovanju podatkov- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

Vaše identifikacijske in kontaktne podatke in podatke o nakupih, imetnik spletne strani uporablja in obdeluje zaradi upoštevanja  veljavnih pravnih predpisov in v skladu z njimi:

-Obligacijski zakonik (OZ),
-Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
-Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
-Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
-Zakon o računovodstvu(ZR),
-Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
-Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen imetnik spletne strani osebne podatke hrani največ 10 let, po zadnjem izdanem dokumentu v okviru vašega spletnega nakupa.


7. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja tekstovne datoteke (t.i. piškotke), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in so namenjene prepoznavanju naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik. Njihovo shranjevanje lahko uporabnik spletne strani omeji ali onemogoči.

Že shranjene piškotke lahko uporabnik spletne strani nadzira ali izbriše preko svojega spletnega brskalnika. V primeru, da uporabnik piškotke izbriše ali poteče rok za njihovo veljavnost, bo spletna stran uporabnika ponovno opozorila na njihovo uporabo.


8. PRAVICE UPORABNIKA DO DOSTOPA, PREGLEDA, IZBRISA IN OMEJITVE OBDELAVE, PRENOSA, UGOVORA IN PRITOŽBE

Vsak posameznik lahko od ponudnika zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Ponudnik bo v tem primeru osebne podatke, brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu obvestila, umaknil s spletne strani. V primeru, ko ne namerava izpolniti take zahteve, mora to utemeljiti. Ponudnik ne odgovarja za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na dora@downhilka.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za dostop, pregled, izbris in omejitev obdelave ali prenosa osebnih podatkov.


9. PRAVICA DO PRITOŽBE

Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico do pritožbe pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru domneve, da vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.


10. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.


11. OBRAZCI

UGOVOR ZOPER OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

PREKLIC UPORABE IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

ZAHTEVA ZA IZBRIS ALI OMEJITEV OSEBNIH PODATKOV

ZAHTEVA ZA POPRAVEK ALI DOPOLNITEV OSEBNIH PODATKOV

zlati sponzor

sponzorji

DOWNHILKA.SI - ALL RIGHTS RESERVED

foto: Uroš Leva, visitmaribor.si